Часовоярська міська територіальна громада
Донецька область, Бахмутський район

Регламент міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Рішення Часовоярської міської ради

07.12.2020 № 7/2-20

РЕГЛАМЕНТ

Часовоярської міської ради VII скликання

 

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Часовоярська міська рада — представницький орган місцевого самоврядування
1. Часовоярська міська рада (надалі — рада) – представницький орган місцевого самоврядування, який наділений правом представляти інтереси територіальної громади, приймати від її імені рішення та здійснювати в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад, Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими нормативно-правовими актами та цим Регламентом. Норми законодавства України мають вищу юридичну силу ніж Регламент.
2. Регламент ради (надалі — регламент) встановлює порядок діяльності ради, скликання сесій ради, підготовки і розгляду нею питань, прийняття рішень ради та з інших процедурних питань, порядок роботи сесії ради, порядок проведення пленарних засідань ради, порядок затвердження структури виконавчих та інших органів ради, порядок їх формування, обрання та затвердження посадових осіб ради, порядок формування та організації роботи постійних комісій, тимчасових контрольних комісій та інших органів ради, порядок участі депутатських фракцій і груп у роботі та інші процедури, які випливають з повноважень ради, встановлених Конституцією і законами України.
3. Загальний склад ради визначається законами.
4. Дотримання даного Регламенту є обов’язковим для всіх депутатів ради, головою, органами ради, правоохоронними органами, судом, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, а також для фізичними особами.

Стаття 2. Місце та час проведення та мова ведення засідань ради
1. Рада проводить пленарні засідання  сесії у сесійній залі ради, за адресою: м. Часів Яр, вул. Цілинників, буд. 1, або в іншому місці, визначеному ініціатором сесії.
2. Чергові пленарні засідання  сесії міської ради проводяться в останню середу місяця, починаються о 10.00 годині і закінчуються о 17 годині.

(Пункт 2 статті 2 із змінами, внесеними згідно рішення Часовоярської міської ради від 25.02.2021 № 7/9-95 «Про внесення змін до Регламенту Часовоярської міської ради VII скликання»)
3. Засідання ради ведуться виключно українською мовою.
4. Промовець, що є іноземцем або особою без громадянства, який не володіє українською мовою, може виступати іншою мовою із забезпеченням у разі необхідності перекладу його виступу українською мовою.

Стаття 3. Відкритість і гласність роботи ради
1. Відкритість засідань ради та її органів реалізується із забезпеченням права кожного бути присутнім на них, крім випадків, передбачених законодавством. Громадяни можуть бути присутні на пленарних засіданнях ради у межах наявних вільних сидячих місць.
2. Право бути присутніми на пленарному засіданні може бути обмежено лише по відношенню до особи, яка в ході засідання здійснила протиправні дії (ініціювання бійки, хуліганських дій, виступи та репліки у нетверезому стані тощо).
3. Особи, присутні на засіданнях ради, повинні утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на засіданні, від поширення в залі матеріалів, що не стосуються питань порядку денного та не порушувати порядок і правила ведення пленарного засідання, передбачені Регламентом. У випадку недотримання вищезазначених правил такі особи за вказівкою головуючого на засіданні можуть бути видалені з приміщення, де проходить засідання.
4. Місця для депутатів відводяться в залі засідань окремо від місць для інших осіб, присутніх на засіданні, і не можуть бути зайняті іншими особами. Під час засідання ради особи, які не є депутатами (за винятком технічних працівників ради, журналістів, фотографів, операторів), не повинні знаходитися у частині сесійного залу, що призначена для розміщення депутатів.
5. Гласність в роботі ради забезпечується шляхом проведення громадянами України та представниками ЗМІ фото- і відео-, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також за рішенням ради може здійснюватися відео- та аудіо- трансляція засідань через інтернет, гучномовці, аудіо озвучувальну техніку, радіо, телебачення тощо.
6. Засідання ради, за наявності технічної можливості, транслюються он-лайн в мережі інтернет, а також на сайті ради зберігається у вільному доступі архів відео трансляцій.
7. Відкритість та гласність у діяльності ради також забезпечується через стабільне і прогнозоване функціонування офіційного сайту ради. При функціонуванні сайту ради, в порядку визначеному Законом України «Про доступ до публічної інформації», повинні бути обов’язково забезпечені:
— розміщення проектів рішень;
— розміщення пояснювальних записок та довідкових матеріалів до проектів рішень, поправок та пропозицій до них, висновків і рекомендацій постійних комісій, звітів тимчасових контрольних комісій;
— розміщення результатів поіменного голосування депутатів міської ради;
— розміщення затверджених рішень міської ради, не пізніше п’яти робочих днів з дня затвердження документа, якщо вони підписані міським головою (головуючим на сесії) та міський голова їх не зупинив.
— розміщення діючої редакції Статуту територіальної громади, регламентів ради та виконавчих органів;
— технічна можливість у будь-який час доби переглядати, поширювати, копіювати (зберігати) і роздруковувати будь-які матеріали з сайту ради. При цьому має бути здійснено фіксування дати розміщення, зміни та/або видалення інформації (матеріалів) на сайті, а також особи, яка провела відповідні дії із інформацією;
— технічна можливість здійснювати перегляд он-лайн трансляцій засідань ради, а також можливість у будь-який час доби переглядати архів трансляцій;
— коментування користувачами сайту (внесення пропозицій, змін, доповнень), у разі наявності технічної можливості, проектів рішень;
— розміщення інформації про депутатів, голову, його заступників, секретаря ради, депутатів, членів виконавчого комітету, керівників виконавчих органів, яка включатиме автобіографії, посилання на інтернет ресурс, де розміщені декларації про доходи, дні і місце прийому, контакти для листування звичайною, електронною поштою та телефонного зв’язку;
— розміщення інформації на офіційному веб-сайті про особисте відвідування пленарних засідань та засідань постійних депутатських комісій депутатами ради. Розміщення відбувається після кожного засідання невідкладно, але не пізніше ніж через 10 робочих днів.
— розміщення інформації про план роботи ради на І півріччя, ІІ півріччя, в т.ч. дату, місце і порядок денний засідання ради та її органів;
— розміщення звітів голови, його заступників, депутатів, постійних та тимчасових контрольних комісій ради;
— реальна можливість скористатись електронною приймальнею (направити звернення на адресу міської ради, депутатів, депутатських фракцій та груп);
— реальна можливість створення електронної петиції та збору підписів в її підтримання (в т.ч. можливість поширення інформації в соціальних мережах);
— контрольована (фіксована) реєстрація особи, яка внесла, змінила та/або видалила будь-яку інформацію з сайту ради. При цьому має бути забезпечено можливість надання такої інформації на вимогу будь-якої особи. Видалення інформації з сайту здійснюється в виняткових випадках і виключно за рішенням ради. При цьому забезпечується збереження архівної копії видалених відомостей;
— створення та постійне функціонування електронної розсилки на електронну пошту зареєстрованих користувачів змін (розміщення інформації, корегування, зміна, видалення) будь-яких розділів (сторінок, директорій, тощо).

Стаття 4. Публічність засідань
1. Пленарні засідання ради, засідання постійних комісій та інших комісій ради є відкритими і гласними, крім випадків, передбачених законами України.
2. Засідання тимчасових контрольних комісій можуть проводитись в закритому режимі відповідно до порядку визначеного законом.

Стаття 5. Встановлення Державного прапора України та прапора громади
1. На будинку ради встановлено постійно піднятий Державний прапор України;
2. На час пленарних засідань ради у сесійному залі (іншому місці проведення пленарного засідання) встановлюються Державний прапор України та прапор громади. Порядок використання прапора громади може встановлюватись за рішенням ради окремими рішеннями.

РОЗДІЛ II. ДЕПУТАТ МІСЦЕВОЇ РАДИ – ПРЕДСТАВНИК ІНТЕРЕСІВ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ. ОРГАНИ РАДИ
Стаття 6. Права та обов’язки депутата
1. Депутат представляє інтереси всієї територіальної громади, має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності ради та утворюваних нею органів, несе обов’язки перед виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення. У випадку порушення чинного законодавства та рішень ради про запобігання корупції, виявлення конфлікту інтересів, участі в корупційних діяннях або сприянню іншим особам, депутат місцевої ради притягується до відповідальності, позбавляється депутатського мандату.
2. Депутат ради зобов’язаний виконувати обов’язки, що покладені на нього діючим законодавством та даним регламентом, в т.ч. брати участь у роботі ради, роботі постійних комісій та інших її органів, до складу яких він входить, всебічно сприяти виконанню їх рішень.
3. Діяльність депутата висвітлюється на офіційному веб-сайті ради шляхом розміщення інформації про депутатську діяльність, засобів зв’язку з депутатом, даних про одержані нагороди, подяки і стягнення, статистичні дані про відвідування пленарних засідань, засідань постійних і тимчасових комісій, про дотримання вимог законодавства. Такі відомості повинні розміщуватись зусиллями визначених службових та посадових осіб ради. Окрім цього, депутат може звернутись із проханням розмістити направлені запити, внесені проекти пропозиції, поправки, виступи, дані про входження і роботу депутата у комісіях і органах, утворених радою, дані про зустрічі з виборцями, роботу в раді, громадську і наукову діяльність, статті, публікації у ЗМІ тощо. Така інформація розміщується за даними наданими депутатом.
4. Депутат періодично, але не рідше одного разу на рік, зобов’язаний звітувати про свою роботу перед виборцями. Проведення звітів депутатів визначається з 01 по 30 березня наступного за звітним року. Звіт про діяльність на останній рік повноважень ради проводиться з 20 по 30 число місяця, що передує місяцю припинення повноважень ради. Депутат зобов’язаний подати завчасно письмовий звіт для його розміщення на сайті ради, а також провести звітну зустріч із виборцями в строки вказані вище. Інші процедурні моменти звітування депутата визначаються законодавством або окремим рішенням ради. Депутату заборонено заміняти звіти та звітні зустрічі виступами в ЗМІ, а такі виступи можуть лише доповнювати процедуру звітування.
5. Депутат має право на депутатське звернення (запит), яке (який) оформлюється письмово і може надсилатись або надаватись самим депутатом до міської ради. Депутатські звернення реєструються в окремому журналі вхідної/вихідної кореспонденції.
6. Депутат на території ради має право на невідкладний прийом будь-якою службовою особою підприємств, установ, організацій, незалежно від форми власності, а також органів влади, в т.ч. правоохоронних органів, державних адміністрацій, судів. Таке право реалізується шляхом безумовної негайної зустрічі відповідної службової особи та депутата. Здійснюючи таке право депутат повинен пред’явити посвідчення та повідомити про бажання зустрітись із службовою (посадовою) особою в порядку невідкладного прийому. Депутати повинні використовувати право невідкладного прийому таким чином, щоб такий прийом був зумовлений нагальними та особливо важливими справами, тривав якомога оперативно та не завдавав невиправданих втручань в роботу службової особи. Службові (посадові) особи, що створили перешкоди (в т.ч. не забезпечили реалізацію прав через відсутність необхідних знань про права депутата місцевої ради у технічних працівників, секретарів, охоронців, тощо) у реалізації права на невідкладний прийом підлягають за наявності достатніх підстав дисциплінарній відповідальності, а також кримінальній відповідальності за ст. 351 КК України.
7. Депутат має право порушувати питання про недовіру посадовим особам органів місцевого самоврядування, голові, особам яких обирала рада або давала згоду на призначення. Це право реалізується через внесення відповідного проекту рішення в порядку визначеному регламентом. Проект рішення повинен містити чіткі і послідовні мотиви недовіри (порушення вимог закону, ігнорування законних вимог, порушення норм моралі, професійної етики, тощо). Наслідки висловлення недовіри для особи визначаються законами України та рішеннями ради.
8. Депутат має право порушувати питання про розпуск органів, утворених радою, та звільнення посадових осіб місцевого самоврядування. Таке право реалізується депутатом через внесення відповідного мотивованого проекту рішення. Проект рішення розглядається на сесії ради (в постійних комісіях та пленарному засіданні). Орган, щодо якого було прийнято рішення про розпуск, вважається розпущеним (ліквідованим, припиненим) із моменту набуття чинності відповідного рішення ради. Рішення щодо звільнення посадових осіб місцевого самоврядування є наслідком початку усіх передбачених законом процедур для оформлення та проведення звільнення відповідної посадової особи. Рішення може бути обговорено на громадських слуханнях, що проводяться в порядку визначеному законом та Статутом територіальної громади.
9. Депутат має право вносити пропозиції про заслуховування на пленарному засіданні ради звіту чи інформації будь-якого органу або посадових осіб, підзвітних чи підконтрольних раді та віднесених до компетенції ради, інших органів і посадових осіб, які діють на її території. Таке право реалізується через внесення письмової пропозиції депутата до секретаря ради із зазначенням звіту та інформації якого органу чи посадової особи пропонується заслухати на пленарному засіданні ради, також вказується предмет та обсяг звітування і причини такої необхідності. Письмова пропозиція депутата спрямовується на секретаря (голову) ради, який зобов’язаний забезпечити підготовку на розгляд найближчої чергової сесії ради проекту рішення про заслуховування звіту чи інформації відповідного органу або службової особи. Секретар (голова) ради повідомляє відповідний орган або службову особу про дату і час пленарного засідання, на розгляд якого винесено питання щодо звіту (інформації) цього органу (посадової особи), а також зазначає предмет і обсяг звітування (інформування). У відповідності до ч. 2 ст. 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на вимогу відповідних органів та посадових осіб місцевого самоврядування керівники розташованих або зареєстрованих на відповідній території підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності зобов’язані прибути на засідання цих органів для подання інформації з питань, віднесених до відання ради та її органів, відповіді на запити депутатів.

Стаття 7. Помічники-консультанти депутата Ради
1. Права, обов’язки та умови діяльності помічників-консультантів депутата місцевої ради визначаються окремим положенням.

Стаття 8. Депутатські групи
1. Депутати можуть об’єднуватись в депутатські групи для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень, за спільністю проблем, які вони вирішують, або іншими ознаками. Членство депутата ради в депутатських групах не звільняє його від персональної відповідальності за здійснення ним своїх депутатських повноважень.
2. Депутатська група створюється на установчому засіданні членів групи та складається не менше як з трьох депутатів міської ради. Група повинна мати свою назву. Депутати міської ради, які входять до складу депутатської групи, обирають особу, яка очолює депутатську групу. Депутатська група може мати свою символіку та має право на розміщення такої символіки на робочих місцях депутатів, які входять до складу групи.
3. Технічне і матеріальне забезпечення функціонування депутатських груп здійснюють секретар міської ради, посадові особи міської ради, відповідно до покладених на них обов’язків. Для роботи депутатських груп виділяється приміщення, що обладнано необхідними меблями та копіювальною технікою, якими депутатські групи користуються почергово відповідно до графіку, погодженого між депутатськими групами.

Стаття 9. Депутатські фракції
1. Депутатські фракції ради формуються депутатами ради, які були обрані від партії або за згодою партії, яку мають намір в раді представляти депутати. До складу депутатських фракцій можуть входити також позапартійні депутати.
2. Депутатська фракція повинна включати в себе не менш як двох членів.
3. Депутатська фракція створюється на установчому засіданні членів фракції, беруть за основу партійну назву та символіку. Депутатська фракція має право на розміщення такої символіки на робочих місцях депутатів, які входять до складу фракції.
4. Депутат міської ради може входити до складу лише однієї депутатської фракції.
5. Технічне і матеріальне забезпечення функціонування депутатських фракцій здійснюється секретарем міської ради, посадовими особами міської ради, відповідно до покладених на них обов’язків. Для роботи депутатських фракцій виділяються приміщення, що обладнані необхідними меблями та копіювальною технікою, якими депутатські фракції користуються окремо або почергово відповідно до графіку, погодженого з секретарем ради.
6. Фракції на внутрішніх засіданнях можуть затверджувати положення про роботу фракцій.

Стаття 10. Порядок реєстрації та припинення діяльності депутатських фракцій та груп
1. Кожна депутатська фракція або група реєструється. Умовою реєстрації є надходження в раду підписаного особисто кожним депутатом, який увійшов до складу депутатської фракції (групи), письмового повідомлення про сформування та копії протоколу установчих зборів депутатської групи/фракції. У письмовому повідомленні зазначаються назва депутатської фракції (групи), її персональний склад та партійна належність членів депутатської фракції (групи), а також прізвища голови депутатської фракції (групи) та її членів. Депутатська фракція (група) зобов’язана інформувати раду про виникнення змін у складі депутатської фракції (групи).
2. Головуючий на пленарному засіданні інформує депутатів про реєстрацію такої депутатської фракції (групи), її кількісний склад, голову депутатської фракції (групи) та її членів. Депутатська фракція та депутатська група вважаються створеними з моменту оголошення головуючим про це на пленарному засіданні ради.
3. Про вступ до депутатської фракції (групи) нових членів головуючий на пленарному засіданні інформує депутатів на підставі письмового повідомлення, що підписується головою депутатської фракції (групи) та новими членами фракції (групи).
4. Про вихід депутатів з депутатської фракції (групи) головуючий на пленарному засіданні інформує депутатів на підставі письмової заяви депутата, що виходить з фракції (групи).
Про виключення депутата з депутатської фракції (групи) головуючий на пленарному засіданні інформує депутатів на підставі письмового повідомлення, підписаного головою депутатської фракції (групи).
6. Діяльність депутатської фракції (групи) припиняється:
— уразі вибуття окремих депутатів міської ради, внаслідок чого її чисельність стає меншою, ніж встановлено Законом України «Про статус депутатів місцевих рад» та цим Регламентом;
— у разі прийняття депутатами міської ради, які входять до її складу, рішення про розпуск депутатської фракції (групи);
— після закінчення строку, на який депутати міської ради об’єднались в депутатську фракцію (групу), або строку повноважень міської ради.

Стаття 11. Права депутатських фракцій та груп
1. Депутатські групи та фракції мають права, передбачені чинним законодавством, в т.ч. на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні Ради з кожного питання порядку денного сесії ради;
2. Депутатські групи та фракції мають право на обов’язкове оголошення перерви у пленарному засіданні ради перед голосуванням щодо будь-якого конкретного питання (пропозиції, поправки, доповнення) для проведення консультацій та узгодження позиції членів депутатської групи, фракції;
3. Депутатські групи та фракції мають право на пропорційне представництво в постійних комісіях, що означає пропорціональне право на зайняття посад голів постійних комісій представниками депутатської групи та фракції.

Стаття 12. Комісії ради
1. Постійні комісії
1.1. Рада утворює постійні комісії на строк її повноважень у складі голови і членів комісії у кількості та функціональному напрямку відповідно до рішення ради. Профільною постійною комісією по проекту рішення є комісія, до функціонального напрямку якої віднесено розгляд питання, що ставиться у рішенні. Функціональні напрямки комісії визначаються їх назвою та конкретизуються у Положенні про постійні комісії ради. Постійні комісії ради утворюються з метою надання пропозицій, висновків, рекомендацій, підготовки проектів рішень ради, контролю за діяльністю виконавчих органів.
1.2. Постійні комісії ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її компетенції, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету.
1.3. Обрання голів постійних комісій проводиться відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування України»;
1.4. Питання обрання заступника голови та секретаря комісії, вирішуються відповідною постійною комісією самостійно.
1.5. По закінченні повноважень голова постійної комісії повинен скласти письмовий звіт про діяльність постійної комісії та прозвітуватись на засіданні ради, яка затверджуючи звіт надає свою оцінку діяльності постійної комісії, її голови та окремих членів. Після звіту радою може бути прийнято рішення про реорганізацію чи ліквідацію постійної комісії.
1.6. У складі ради функціонують наступні постійні депутатські комісії:
— з питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю, запобігання корупції, сприяння депутатській діяльності, етики та регламенту;
— з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, інвестицій, регуляторної політики, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва;
— з питань земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, житлової політики, благоустрою, комунального господарства, комунального майна та приватизації, транспорту, охорони пам’яток, історичного середовища, природокористування, охорони довкілля та енергозбереження;
— з питань інформаційної політики, молоді, спорту та туризму, освіти, науки, культури, мови, прав національних меншин;
— з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства.
1.7. Постійні комісії ради є підзвітними та відповідальними перед радою.
1.8.Депутат (окрім секретаря міської ради) зобов’язаний увійти у склад однієї з постійних комісій, брати участь у її роботі. Відмова депутата від входження до постійної комісії та неприйняття участі в роботі постійної комісії більше ніж більше половини засідань протягом року, є підставами для ініціювання відкликання депутата міської ради, організацією політичної партії, від якої його обрано депутатом, а також громадяни України, які є виборцями відповідного виборчого округу.
Депутат зобов’язаний проінформувати голову постійної комісії та секретаря ради про неможливість бути присутнім на засіданні комісії та вказати відповідні причини, а також не пізніше 3 робочих днів надати пояснювальну записку про відсутність із додаванням відповідних документів, що обґрунтовують поважність відсутності. У випадку відсутності такого повідомлення (а також у випадку відсутності в подальшому пояснювальної записки) вважається, що депутат відсутній без поважних причин.

2. Тимчасові контрольні комісії ради:
2.1. Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради. Рішення про утворення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало більше половини депутатів від загального складу ради.
2.2. Пропозиції щодо кількісного та персонального складу тимчасової контрольної комісії ради подаються депутатськими фракціями (групами) та постійними комісіями.
2.3. Порядок діяльності тимчасової контрольної комісії та строк її повноважень визначаються рішенням ради про створення такої комісії. Роботу тимчасових контрольних комісій забезпечує секретар міської ради, відділи чи посадові особи, відповідно до розподілу обов’язків.
3. За рішенням ради можуть створюватись інші комісії у порядку, визначеному чинним законодавством України.

Стаття 13. Порядок відкликання голів та членів постійних комісій
1. Голова постійної комісії може бути у будь-який час відкликаний радою. Вмотивовані пропозиції про відкликання голови постійної комісії ради вносяться:
1.1. За рішенням відповідної постійної комісії ради, прийнятим на її засіданні більшістю голосів від її складу (без врахування голосу самого голови постійної комісії);
1.2. За ініціативою не менш як третини депутатів від загальної кількості ради;
1.3. За рішенням депутатської фракції (групи), членом якої був даний депутат, що обіймав посаду голови за пропорційним представництвом (у випадку припинення членства депутатська фракція (група) делегує іншого члена фракції (групи)) .
2. Якщо питання про відкликання порушено за рішенням постійної комісії, рада заслуховує доповідь з цього питання одного з членів комісії, визначеного нею. Голова постійної комісії доповідає про свою діяльність на цій посаді та організацію і стан справ з питань, віднесених до його компетенції. Рішення Ради про відкликання голови постійної комісії повинно містити відомості про причини відкликання.
3. Голова постійної комісії вважається відкликаним у випадку прийняття про це рішення ради, що приймається більшістю голосів від загального складу ради. Відкликаний голова постійної комісії стає членом цієї комісії, якщо ним не подано заяву про входження до іншої постійної комісії. Рада зобов’язана розглянути питання обрання нового голови постійної комісії та прийняти рішення.
За згодою депутата та рішенням ради депутат може бути обраний в іншу постійну комісію. Питання про обрання депутата в іншу комісію можуть бути ініційовані секретарем ради, головою депутатської фракції (групи), до якої входить депутат, головою постійної комісії та самим депутатом.

Стаття 14. Робочі органи сесії
1. Робочі органи сесії обираються радою з числа депутатів міської ради за пропозицією головуючого на пленарному засіданні, депутатів міської ради, депутатських фракцій (груп) на період проведення пленарного засідання сесії ради, у складі лічильної комісії, редакційної комісії, секретаріату у кількості по 3 особи в кожну комісію.
1.1. Порядок роботи рахункової комісії:
1.1.1. Рахункова комісія зі свого числа обирає голову комісії, заступника комісії, секретаря комісії про що складається протокол лічильної комісії.
1.1.2. Здійснює підрахунок:
— поіменного голосування депутатів через підняття ними рук, у випадку відсутності та неможливості здійснити голосування програмно-технічним комплексом системи електронного голосування. Комісія заповнює бланк(и) поіменного голосування та підписує його (їх);
— голосів підчас проведення таємного голосування. Комісія складає протокол про затвердження форми бюлетеню для проведення таємного голосування та підрахунок результатів таємного голосування з виборів та підписує їх.
1.1.3. Засідання рахункової комісії проводяться гласно і відкрито. У роботі рахункової комісії не можуть брати участь депутати, кандидатури яких включені до бюлетенів для таємного голосування.
1.2. Порядок роботи редакційної комісії:
1.2.1. Редакційна комісія зі свого числа обирає голову комісії, заступника комісії, секретаря комісії про що складається протокол редакційної комісії.
1.2.2. У роботі редакційної комісії можуть брати участь автори проекту рішення (заяви, звернення);
1.2.3. Редакційна комісія оформлює остаточну редакцію проекту прийнятого рішення (заяви, звернення), відповідно, до затверджених на пленарному засіданні, більшістю голосів депутатів від загального складу ради, змін до проекту рішень;
1.2.4. Редакційна комісія на пленарному засіданні оголошує:
— пропозиції, висновки та рекомендації постійних комісій ради;
— звернення, подання депутатів, які надійшли підчас пленарного засідання сесії.
1.3. Порядок роботи секретаріату:
1.3.1. Секретаріат зі свого числа обирає голову комісії, заступника комісії, секретаря комісії про що складається протокол секретаріату.
1.3.2. Секретаріат веде протокол пленарного засідання сесії, для подальшого його оформлення.
1.3.3. Секретаріат формує список виступаючих з питання, що розглядається, враховуючи тих, що записалися для виступів у ході підготовки сесії ради та у ході її пленарних засідань;
1.3.4. Секретаріат здійснює облік:
— внесених в ході пленарних засідань ради поправок до того, що приймається, і прийнятого рішення ради у встановленому Регламентом порядку;
— пропозицій і зауважень, висловлених депутатами на пленарних засіданнях ради та оформлених відповідно до вимог Регламенту;
— облік результатів відкритого голосування.

Стаття 15. Виконавчі органи ради
1. Виконавчі органи ради утворюються радою для здійснення виконавчих функцій і повноважень місцевого самоврядування у межах, визначених чинним законодавством;
2. В порядку, визначеному Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», за пропозицією міського голови рада затверджує склад виконавчого комітету, структуру виконавчих органів ради, загальну чисельність працівників ради та її виконавчих органів.
3. Виключною компетенцією ради є внесення змін до складу виконавчого комітету та його розпуск у встановленому законодавством порядку.
4. Кандидатури членів виконавчого комітету вносить на розгляд ради міський голова. Виконавчі органи ради (департаменти, управління, відділи та інші створювані радою виконавчі органи) за поданням міського голови створюються радою відповідно для здійснення виконавчих функцій і повноважень місцевого самоврядування у межах, визначених чинним законодавством України.
5. Кандидатури заступників міського голови вносить на розгляд ради міський голова.
6. Перед внесенням на розгляд ради кандидатури заступників голови, членів виконавчого комітету, інших кадрових пропозицій, обговорюються у постійних комісіях і депутатських фракціях (групах), які готують щодо кандидатур висновки і при необхідності роблять доповіді на пленарних засіданнях.
7. Постійні комісії, які обговорюють кандидатури до складу виконавчого комітету, повинні отримати інформаційні матеріали щодо цих кандидатур від секретаря міської ради або відділу, посадових осіб на яких покладені обов’язки з організації засідань.
8. Претенденти на посади заступників голови виступають на пленарному засіданні, відповідають на запитання та обговорюються на пленарному засіданні.
9. В обговоренні кандидатур на посади заступників голови, членів виконкому можуть брати участь тільки депутати ради.
10. Рада приймає рішення про голосування щодо кожної кандидатури окремо. Якщо запропонована міським головою кандидатура (кандидатури) до складу виконавчого комітету не отримала підтримки, необхідної більшості депутатів. Міський голова представляє раді кандидатуру щодо якої проводиться нове голосування, згідно чинного законодавства;
11. Виконавчі органи ради підзвітні і підконтрольні раді, здійснюють повноваження, які визначені чинним законодавством та окремим рішенням про розмежування повноважень між виконавчими органами ради.

РОЗДІЛ ІII. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РАДИ. ПРОВЕДЕННЯ ЧЕРГОВИХ ТА ПОЗАЧЕРГОВИХ СЕСІЙ РАДИ
Стаття 16. Сесійна форма роботи ради
1. Рада проводить свою роботу сесійно. Сесія ради – це форма роботи ради як представницького органу, яка складається з пленарних засідань, а також засідань постійних комісій ради. Сесії є чергові та позачергові.
2. Для автоматизації процесу проведення пленарних засідань сесій ради може застосовуватися програмно-технічний комплекс системи електронного голосування «Віче».

Стаття 17. Перше пленарне засідання ради
1. Першу сесію новообраної ради скликає міська виборча комісія не пізніше, як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради, в кількості, не менше двох третин від загального складу депутатів міської ради, яка забезпечує повноважність складу ради, відповідно до статті 45 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
2. Рішення міської виборчої комісії про скликання першої сесії міської ради з вказівкою дати, часу і місця проведення, питань, які передбачається внести на розгляд ради, доводиться до відома депутатів і населення.
3. Перше пленарне засідання першої сесії ради відкриває голова міської виборчої комісії, він інформує раду про підсумки виборів депутатів і міського голови. З даного питання приймаються рішення.
Новообраний міський голова приймає присягу та депутати міської ради приймають присягу на вірність територіальної громади міста, яку зачитує найстарший депутат міської ради.
З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання та новообраного міського голови на пленарному засіданні ради першої сесії головує новообраний голова.
4. У разі якщо на час проведення першої сесії міського голову не обрано, про що на сесії ради інформує голова територіальної виборчої комісії, рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості трьох — п’яти осіб. Члени тимчасової президії почергового головують на пленарних засіданнях ради до обрання секретаря ради. З часу обрання секретаря ради він головує на пленарних засіданнях ради.
На розгляд першої сесії вносяться питання:
1) про підсумки виборів депутатів міської ради та визнання їх повноважень;
2) про підсумки виборів міського голови та визнання їх повноважень;
3) Про присвоєння рангу посадової особи місцевого самоврядування міському голові;
4) Про обрання секретаря міської ради;
5) Інші питання.
5. Для підготовки пропозицій про порядок проведення першої сесії і питань, які передбачається внести на її розгляд, а також інших організаційних питань, секретар міської ради попереднього скликання, що діє, формує з числа новообраних депутатів робочу групу на основі пропорційного представництва від різних політичних партій.
6. Делегування представників в робочу групу здійснюється на зборах новообраних депутатів — представників політичної партії або зборах політичної партії, від якої їх було обрано до міської ради. Протокол зборів, підписаний всіма учасниками зборів, направляється міському голові, а в разі його відсутності  —  секретарю міської ради попереднього скликання. В разі не надання у встановлений термін протоколу зборів про делегованих представників в робочу групу, робоча група формується без участі представників тієї або іншої політичної партії (готується відповідне розпорядження міського голови, що діє).
7. Перше засідання робочої групи скликає міський голова, а в разі його відсутності  —  секретар міської ради попереднього скликання.
8.    Робоча група обирає зі свого складу голову групи, визначає порядок організації її роботи. Правове, організаційне, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності робочої групи забезпечують секретар міської ради, посадові особи міської ради, відповідно до покладених на них обов’язків.
9. Робоча група готує пропозиції:
9.1.По кандидатурах до складу секретаріату;
9.3.По кандидатурах до складу редакційної комісії;
9.4. По кандидатурах до складу рахункової комісії;
9.5. По формуванню постійних комісій міської ради;
9.6. По розробці проектів Регламенту міської поради і Положень про постійні комісії міської поради;
9.7. По інших питаннях.

Стаття 18. Підготовча депутатська група (робоча група)
1. Для підготовки другої сесії новообраної міської ради, відповідно до розпорядження міського голови, утворюється підготовча депутатська група (робоча група).
2. Персональний склад підготовчої депутатської групи (робочої групи) формується міською радою з числа депутатів за пропозицією міського голови (новообраного) та депутатів міської ради.
3. Підготовча депутатська група (робоча група), на підставі пропозицій міського голови та депутатів ради готує:
— проект порядку денного наступної сесії ради нового скликання;
— проект рішення про обрання постійних комісій та затвердження їх персонального складу;
— проекти інших документів, що вносяться на наступну сесію;
— пропозиції щодо організації роботи наступного пленарного засідання;
— проект регламенту міської ради;
— проект положення про постійні комісії;
4. Депутат не пізніш як за 5 днів до початку другої сесії подає на ім’я новообраного міського голови назви комісій, в яких він згоден працювати та на якій посаді;
5. Перше засідання підготовчої депутатської групи (робочої групи) міський голова скликає не пізніше як за два тижня до початку наступної сесії ради нового скликання.
6. Група здійснює роботу на засадах, встановлених для тимчасових контрольних комісій ради, і припиняє свою діяльність із створенням постійних комісій ради.

Стаття 19. Відкриття та закриття сесії ради
1. Перед відкриттям кожного пленарного засідання проводиться
реєстрація депутатів особисто з підтвердженням своєї присутності шляхом
їх власноручного підпису у листі реєстрації, а також за наявністю за допомогою електронної системи електронного голосування «Віче». Депутат зобов’язаний брати особисту участь в пленарному засіданні Ради. У випадку неможливості прибути на пленарне засідання Депутат зобов’язаний поінформувати секретаря ради та вказати відповідні причини (із додавання відповідних документів, що обґрунтовують поважність відсутності). У випадку відсутності такого повідомлення вважається, що депутат відсутній без поважних причин.
2. Відкриття сесії ради оголошується головуючим засідання на початку пленарного засідання. Після відкриття оголошується, яка кількість депутатів прибула на пленарне засідання, а також оголошуються прізвища відсутніх депутатів (кожного окремо) із вказанням причин відсутності. Якщо причина відсутності є невідомою, то вважається що депутат відсутній без поважних причин.
3. При відкритті першого пленарного засідання сесії та після закриття сесії виконується Державний гімн України. Усі присутні в залі пленарних засідань зобов’язані стояти під час виконання Держаного гімну України, присутні повинні співати гімн або зберігати тишу.
4. Сесію можна закрити тільки після того, коли в ході пленарних засідань ради було розглянуто всі питання порядку денного сесії.

Стаття 20. Скликання чергових та позачергових сесій ради
1. Чергові сесії міської ради скликаються міським головою в міру необхідності, але не менше одного разу в квартал, а з питань  відведення земельних ділянок – не рідше, ніж один раз в місяць, відповідно до плану роботи міської ради.  Дата, час проведення сесії, порядок денний визначаються розпорядженням міського голови.
1.1.  Розпорядження про скликання сесії приймається не пізніше, ніж за 10 днів до дня проведення сесії.
1.2. Інформація про дату, час проведення сесії доводиться депутатам персонально та запрошеним, а населенню через офіційний веб-сайт  Часовоярської міської ради не пізніше, ніж за 10 днів до дня сесії.
1.3.  Після видання розпорядження міського голови щодо скликання сесії, секретар міської ради  розробляє план підготовки сесії, який включає:
— графік засідань постійних комісій;
— графік надання матеріалів сесії депутатам міської ради, посадовим особам;
— порядок проведення сесії;
— Інші питання.
1.4. У плані підготовки сесії вказуються конкретні дати і відповідальні за виконання заходів.
2. Позачергова сесія міської ради може скликатися за ініціативою міського голови не пізніше, ніж за день до дня проведення сесії з визначенням дати, часу, місця проведення сесії, питань, які передбачається внести на розгляд міської ради.
2.1. Пропозиція про скликання позачергової сесії на вимогу не менше як однієї третини депутатів від загального складу ради, подається письмово міському голові з вказівкою питань, що виносяться на розгляд сесії, обґрунтуванням необхідності її скликання, разом з проектами рішень, пропонованих для розгляду в порядку та в строки передбачені законом.
2.3. Розпорядження про скликання позачергової сесії приймається, як правило, не пізніше, ніж за день до проведення сесії.
2.4. Інформація та про скликання позачергової сесії доводиться депутатам міської ради і запрошеним персонально не пізніше, ніж за день до сесії, а також, через офіційний веб-сайт  Часовоярської міської ради.
2.5. Позачергова сесія міської ради може скликатися на вимогу не менше ніж 1/3 депутатів від загального складу ради в порядку передбаченому законодавством України.
3. Розпорядження доводиться до відома депутатів міської ради та населення, шляхом розміщення на офіційному веб-сайті міської ради.

Стаття 21. Порядок денний сесії ради
1. Порядок денний сесії ради не пізніше, ніж за 11 днів до дня проведення сесії, формує міський голова.
2. Не рідше одного разу на півріччя вносяться питання про роботу постійних або тимчасових контрольних комісій та про виконання рішень і доручень ради.
3. Пропозиція щодо кожного питання, яке пропонується включити до проекту порядку денного сесії, подається з проектом рішення, яке пропонується прийняти за цією пропозицією, підготовленим згідно з вимогами цього регламенту.

Стаття 22. Суб’єкти права внесення пропозицій щодо питань на розгляд ради (ініціатори).
1. Пропозиції щодо питань на розгляд раді можуть вносити суб’єкти владних повноважень, визначених законодавством, а також громадяни України – члени територіальної громади в порядку, визначеному законодавством, статутом громади та рішеннями ради;
2. Ініціатор внесення є автором проекту рішення (незалежно від того хто технічно підготував проект). Ініціатор внесення має право на визначення (заміну) доповідача (доповідати самостійно, або доручити на власний розсуд це будь-який іншій особі). Підставою для розгляду питання в раді, залежно від того, хто із суб’єктів є ініціатором, можуть бути:
— розпорядження голови;
— звернення постійної комісії до голови з наданням витягу з протоколу її засідання, на якому прийнято рішення щодо внесення питання на розгляд ради;
— письмове звернення депутата (депутатів), голови місцевої державної адміністрації, голови районної ради, голови обласної ради до голови;
— письмове звернення депутатської групи, фракції до голови, підписане її керівниками;
— рішення виконавчого комітету ради про внесення питання на розгляд ради;
— протокол проведених відповідно до вимог Статуту територіальної громади загальних зборів громадян, на яких прийнято рішення про місцеву ініціативу;
— рішення (резолюції) громадських слухань.

Стаття 23. Підготовка питань, що вносяться на розгляд ради
1. Підготовку питань, що вносяться на розгляд ради організовує секретар ради, посадові особи міської ради на яких покладаються обов’язки в даному напрямку.
2. Проект рішення, що планується внести на розгляд ради, подається секретарю ради, посадовим особам міської ради на яких покладаються обов’язки в даному напрямку.
3. До проекту рішення додається пояснювальна записка, в якій вказується:
— документи, що обґрунтовують проект рішення, у тому числі пояснювальна записка;
— для позапланових і додаткових питань — лист або службова записка на ім’я міського голови з клопотанням про внесення питання на розгляд сесії;
— порівняльна таблиця змін (у випадку, якщо проектом рішення пропонується внести зміни до існуючого рішення ради).
— презентаційний матеріал (за наявності).
У випадку, якщо проектом рішення пропонується скасувати існуюче рішення ради або внести в нього зміни, до проекту рішення додається копія такого рішення ради.
Подання пояснювальної записки не вимагається при поданні проектів рішень, що стосуються земельних питань. Авторам або доповідачам даних проектів рішень при розгляді даних питань на засіданні постійної комісії та сесії ради необхідно мати інформаційний матеріал.
4. Друкований примірник проекту рішення повинен мати такі реквізити: на лицевій стороні бланку рішення ради – назва рішення, нижче – текст проекту рішення, на зворотному боці бланку рішення ради – дата та номер реєстрації проекту рішення. Примірники проектів рішень, які тиражуються для попереднього ознайомлення депутатами ради, повинні містити позначку «Проект».
5. Текст проекту рішення повинен складатися з таких частин:
5.1. мотивуючої, в якій містяться посилання на закон, інший нормативний акт, обставини, якими викликана необхідність прийняття рішення;
5.2. резолютивної, в якій конкретно і чітко формулюються рішення, виконавці поставленого завдання;
5.3 заключної, в якій вказана постійна комісія, на яку покладається контроль за виконанням рішення, а також вказівка про набуття чинності рішення у випадку більш пізнього набуття чинності та спосіб його оприлюднення.
6. До проекту рішення додаються, при необхідності, висновки відповідних комісій ради. Проекти рішень оприлюднюється на веб-сайті не пізніше, як за 10 робочих днів до дати їх розгляду, а у деяких випадках, передбачених законом України та цим Регламентом за день до дати їх розгляду.
7. Проект рішення проходить опрацювання (збір погоджувальних підписів (візи). Проект рішення перед його реєстрацією та оприлюдненням проходить візування в:
7.1. Секретаря ради;
7.2. Заступника голови, відповідно до розподілу обов’язків;
7.4. Юридичному відділі;
7.5. Керівника виконавчого органу чи інших посадових осіб, до компетенції яких належить дане питання.
7.6. Постійними комісіями, до функціональної спрямованості яких належить дане питання.
8. Візи проставляються на зворотній стороні примірника останнього аркуша проекту рішення і розміщуються таким чином: ліворуч — назва посади, праворуч — підпис і розшифрування підпису, знизу під розшифруванням підпису — дата візування. У проектах рішень, що підготовлені і вносяться головою, виконавчим комітетом, постійною комісією, під візами у нижньому лівому кутку проставляються прізвище та службовий телефон виконавця проекту рішення.
9. Візування проекту рішення є обов’язковим, але не може означати скасування проекту рішення, зняття його з веб-сайту ради тощо. При наявності у того, хто візує, зауважень і пропозицій, вони викладаються на окремому аркуші (або тексті проекту рішення) у формі зауважень до проекту рішення або окремої думки.
Суб’єкти внесення проектів рішення зобов’язані подавати проект рішення із погоджувальними підписами (візами), отримання погоджувальних підписів (віз) є обов’язком автора проекту.
10. Друкування та розмноження проектів рішень та інших матеріалів сесії проводиться з примірника, підготовленого відповідно до вимог Регламенту.
11. Не пізніше як за десять днів до відповідного пленарного засідання, а у виняткових випадках та у випадках, передбачених законодавством України, – не пізніше як за день до пленарного засідання секретар ради здійснює ознайомлення депутатів з проектами рішень та пояснювальними записками, шляхом надання посилань на адреси розміщення проектів рішень на веб-сайті ради.
12. Проекти рішень розміщують на окремій сторінці офіційного сайту ради, де обов’язково в табличній формі зазначаються:
12.1. Дата реєстрації проекту рішення в раді;
12.2. Назва проекту рішення;
12.3. Автор/и;

Стаття 24. Попереднє обговорення проектів рішень
1. Секретар ради забезпечує попереднє обговорення постійними комісіями, науковцями, громадськістю та оприлюднення проектів рішень, що вносяться на розгляд ради шляхом розміщення їх на сайті ради, із обов’язковим виконанням вимог Законів України «Про доступ до публічної інформації», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та розсиланням інформації про нові надходження в базі проектів рішень депутатам ради.
2. Узагальнення зауважень і пропозицій до проекту рішення, вироблення кінцевої редакції покладається на ініціаторів проекту і можуть бути додатково розглянуті на спільних засіданнях постійних комісій ради.
3. Зауваження, висновки та пропозиції подаються в усній та письмовій формі.
4. Поправки та пропозиції до проектів рішень зводяться у порівняльну таблицю (яка має назву «Критичні зауваження до проектів рішень»), для розгляду на пленарному засіданні.

Стаття 25. Пленарні засідання ради
1. Пленарні засідання є складовою сесії ради. При неможливості розглянути порядок денний протягом одного пленарного засідання міський голова має право оголосити перерву.
2. На початку пленарного засідання рада визначає порядок роботи.
3. Пленарне засідання ради відбувається в наступному порядку:
— реєстрація депутатів та повідомлення про відсутність;
— вступне слово головуючого про відкриття сесії ради;
— обрання робочих органів сесії;
— затвердження порядку денного та регламенту роботи сесії;
— вирішення процедурних питань проведення сесії;
— обговорення питань порядку денного та голосування по них;
— розгляд питання порядку денного «Різне», по якому рішення не приймається;
— закриття сесії ради.
4. Відкриває, веде і закриває пленарні засідання ради міський голова. У разі немотивованої відмови голови або неможливості його скликати та вести сесію ці функції відповідно до чинного законодавства виконує секретар ради, у разі відсутності голови та секретаря — обраний депутатами головуючий на засіданні. Відкриття сесії ради оголошується головуючим засідання на початку пленарного засідання.

Стаття 26. Правомочність пленарних засідань ради
1. Пленарне засідання є правомочним за умови участі у ньому більше половини від загального складу ради. Участь депутатів у пленарному засіданні підтверджується їх особистими підписами у листі реєстрації, а також за наявністю програмно-технічним комплексом системи електронного голосування «Віче», яка проводиться перед початком засідання.
2. У разі відсутності необхідної кількості депутатів головуючий може перенести початок пленарного засідання для виклику відсутніх депутатів або перенести проведення засідання на інший день, але не більше, ніж на два тижні.
3. У ході проведення пленарного засідання сесії ради, у разі потреби, за процедурним рішенням ради може проводитися перереєстрація депутатів за допомогою системи електронного голосування «Віче» або іншим способом, визначеним окремим процедурним рішенням Ради.

Стаття 27. Права та обов’язки головуючого на пленарному засіданні
1. Головуючий на засіданні ради:
1.1 відкриває, закриває та веде засідання, оголошує перерви у засіданнях;
1.2 вносить на обговорення проекти рішень, оголошує їх повну назву, ініціаторів внесення та наявність письмових пропозицій та поправок;
1.3 інформує про матеріали, що надійшли на адресу ради;
1.4 організовує розгляд питань;
1.5 повідомляє списки осіб, які записалися для виступу;
1.6 надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, запитань, оголошує наступного промовця, називаючи ім’я, прізвище та посаду відповідної особи;
1.7 створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;
1.8 ставить питання на голосування, оголошує його результати;
1.9 неухильно дотримується Регламенту та забезпечує його дотримання всіма присутніми на засіданні;
1.10 робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити;
1.11 вживає заходи для підтримання порядку на засіданні;
1.12 здійснює інші повноваження, що випливають з Регламенту та Закону України.
2. Під час виступів на засіданні головуючий не має права коментувати чи давати оцінки щодо промовців та їх виступів, за винятком випадків, зазначених у Регламенті.
3. Головуючий на засіданні може доручити іншим особам озвучення документів, пропозицій щодо обговорюваного питання.
4. З питань, підготовлених відповідною комісією ради або депутатською фракцією (групою), озвучення документів, пропозицій від комісії, фракції (групою), групи здійснюється визначеним комісією, фракцією (групою) доповідачем.

Стаття 28. Затвердження порядку денного і внесення до нього змін. Послідовність розгляду питань порядку денного
1. Проект порядку денного пленарного засідання оголошується головуючим на початку та приймається за основу більшістю від присутніх. Пропозиції про зміни та доповнення до проекту порядку денного (виключення окремих питань, що не потребують інформування громади, зміна черговості розгляду вже включених питань тощо) ставляться головуючим на голосування у порядку їх надходження. Рішення по пропозиціях про зміни або доповнення до порядку денного ухвалюється більшістю голосів депутатів від загального складу ради міської ради. Виключення питань з порядку денного можливе виключно за згодою автора проекту рішення.
2. Порядок денний приймається в цілому більшістю голосів депутатів, присутніх на пленарному засіданні. В разі неприйняття порядку денного в цілому, головуючий проводить голосування по кожному пункту окремо.
3. Питання порядку денного пленарного засідання розглядаються у тій послідовності, в якій їх включено до порядку денного засідання;
4. Перехід до розгляду чергового питання порядку денного оголошується головуючим на засіданні. Він повідомляє про назви і редакції проектів, документів (у тому числі й альтернативних), які підлягають розгляду, та про порядок розгляду питання.
5. Головуючий на засіданні може об’єднати обговорення кількох пов’язаних між собою питань порядку денного засідання. Якщо з цього приводу виникають заперечення депутатів, відповідне рішення приймається радою більшістю від складу.
6. Перед розглядом питання порядку денного головуючий на засіданні може робити повідомлення раді, які вважає доцільними, у термінових випадках такі повідомлення він може робити і в ході засідання, але не перериваючи виступу промовця або процедуру голосування.
7. Послідовність розгляду питань порядку денного головуючий може змінити лише за рішенням ради. В ході пленарного засідання рада має право повернутись до внесення змін до порядку денного, таке повернення здійснюється рішенням ради за пропозицією міського голови, депутата, депутатської фракції (групи) та ухвалюється більшістю голосів депутатів від загального складу ради.

Стаття 29. Депутатський запит, депутатське запитання. Оголошення, заяви.
1. Депутат має право на внесення депутатського запиту, депутатського запитання, проголошення заяви та оголошення в порядку, визначеному законодавством та даним Регламентом.
2. Депутатський запит і депутатське запитання можуть вноситись в письмовій або усній формі. Депутатські запити, депутатські запитання, заяви і оголошення оголошуються депутатами на початку будь-якого пленарного засідання сесії. Кількість оголошуваних депутатами запитів, запитань, заяв та оголошень не обмежується, для їх проголошення депутату надається час тривалість якого затверджується на початку сесії.
3. Після оголошення депутатського запиту, головуючий ставить такий запит на голосування. Запит вважається підтриманим у випадку, якщо за нього проголосувало більшість депутатів від загального складу ради.
4. Порядок розгляду депутатського запиту встановлюється чинним законодавством України, Регламентом ради, рішенням ради про затвердження депутатського запиту та встановлює загальний строк розгляду депутатських запитів – 20 календарних днів із моменту одержання запиту особою (особами), яким він адресований. При затвердженні депутатського запиту рада може встановити менший або більший строк його розгляду. При відсутності в рішенні ради про затвердження депутатського запиту вказівки на строк розгляду, вважається, що радою встановлено загальний строк розгляду депутатських запитів. Скорочений строк розгляду депутатських запитів не повинен бути менше 5 календарних днів.
5. При внесенні депутатського запитання строк його розгляду та надання відповіді встановлюються депутатом самостійно. Як правило відповіді на депутатські запитання мають бути надані до закінчення пленарного засідання.
6. Секретар ради доводить текст запиту, запитання, оцінки до відповідного органу або посадової особи, до якого його скеровано.
7. За результатами розгляду відповіді на депутатський запит рада приймає відповідне рішення.
8. Депутатська фракція (група) має право виступити із заявами та оголошеннями, для проголошення який надається час тривалістю до 2 хвилин;
9. За процедурним рішенням ради, що ухвалене більшістю присутніх на засіданні депутатів міської ради, промовцю за згодою головуючого може бути надана більша тривалість виступу, але не більше ніж 15 хвилин.
10. Рішення ради щодо заяв і оголошень не приймаються.

Стаття 30. Виступи, доповіді (співдоповіді), запитання
1. Доповіді та співдоповіді, як правило, виголошуються з трибуни; пропозиції, поправки та запитання виголошуються, як правило, з місця.
2. Запис на виступ і для запитань проводиться за допомогою системи електронного голосування «Віче», за наявністю, або шляхом підняття рук (у випадку неможливості проводити голосування за допомогою системи електронного голосування «Віче»). Депутату, який не зареєструвався (за певних причин) для виступу за допомогою системи електронного голосування «Віче», слово для виступу може бути надано шляхом підняття рук, після того, як виступили попередні, хто записався.
3. Якщо головуючий на засіданні не представив промовця під час надання йому слова, промовець представляється на початку виступу, а у разі виступу від депутатської фракції (групи) чи постійної комісії ради зазначає їх назву. Окрім цього, на електронному табло відображається прізвище, ім’я та по-батькові промовця, назву фракції (групи) до якої він належить, або його посада (для промовців, що не є депутатами та секретаря Ради).
4. Після доповіді та співдоповіді з обговорюваного питання головуючий пропонує записатись особам, які бажають поставити запитання доповідачу (співдоповідачам). Запитання доповідачам можуть ставити депутати та голова. Запитання повинні бути чіткими, зрозумілими і, по можливості, короткими. Забороняється використовувати надане для запитання слово для здійснення виступу.
5. Після закінчення запитань до доповідача (співдоповідачів), головуючий пропонує записатися особам, які бажають виступити з обговорюваного питання. На засіданні він може надати слово для виступу і у разі усного звернення депутата, якщо у цьому виникла потреба. Проголошення виступів здійснюється, як правило, з місця. Особам, які проголошують виступи, запитання не ставляться.
6. На пленарному засіданні ніхто не може виступати без дозволу головуючого. Головуючий на засіданні надає слово депутатам з дотриманням черговості, встановленої для промовців системою електронного голосування «Віче». Головуючий на засіданні може встановити іншу черговість виступаючих.
7. Кожна з фракцій (груп) має гарантоване право на запитання доповідачу, а також на виступ уповноваженого представника з питання чи пропозиції, які мають ставитися на голосування. Головуючий на засіданні надає слово уповноваженим особам депутатських фракцій (груп) для висловлення узагальнених позицій фракції (групи).
8. Депутату, який вніс пропозицію чи поправку, на його прохання, надається слово для виступу. Окрім цього, депутати мають право на запитання та виступ з приводу внесеної пропозиції чи поправки.
9. Депутату, який не зареєструвався, слово для будь-яких виступів, крім заяви, не надається.
10. Головуючий може також надати слово для виступу з обговорюваного питання:
— заступникам голови, керівникам структурних підрозділів виконавчих органів ради;
— особам, що присутні на засіданні.
11. Головуючий може також надати слово для виступу в обговоренні за їх проханням:
— представнику ініціативної групи, якою внесено на розгляд ради проект рішення в порядку місцевої ініціативи;
— особі, уповноваженій для виступу громадськими слуханнями під час розгляду радою пропозицій громадських слухань;
— представнику ініціативної групи при вирішенні питань про створення органів самоорганізації населення;
— головам об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, квартальних, вуличних, будинкових комітетів;
— головам батьківських комітетів навчальних закладів;
— почесним громадянам міста;
— народним депутатам України.
12. Депутат у будь-який момент може відмовитися від свого виступу, передати своє право на виступ іншому депутатові або помінятися з ним чергою, повідомивши про це головуючого. У разі відсутності депутата у момент надання йому слова вважається, що він відмовився від слова, якщо він не передав свого права на виступ іншому депутату.
13. Депутат, ім’я якого було згадано під час виступу, має право на беззаперечне проголошення репліки. Депутатська фракція (група), назва якої була згадана під час виступу, має беззаперечне право на виступ свого представника із реплікою.

Стаття 31. Вимоги до виступів на пленарному засіданні Ради
1. Промовець повинен виступати тільки з того питання, з якого йому надано слово, та дотримуватися тривалості часу, наданого для виступу. За звичайних обставин виступ промовця не переривається.
2. Депутат (крім головуючого, секретаря ради, голів постійних комісій ради, представника від депутатської фракції (групи), доповідача) може виступити на засіданні ради з одного й того ж питання чи пропозиції, які будуть ставитися на голосування, тільки один раз, не враховуючи внесення поправок у ході засідання. Повторно слово депутату може надаватися тільки у разі необхідності процедурним рішенням ради, прийнятим без обговорення.
3. Запитання доповідачам і співдоповідачам ставляться письмово або усно. Головуючий на засіданні оголошує письмові запитання. Депутат, який поставив запитання, може уточнити та доповнити його, а також оголосити, чи задоволений він відповіддю.
4. Якщо депутат вважає, що виступаючий або головуючий на засіданні неправильно тлумачать його слова або дії, він може звернутися до головуючого з проханням надати йому слово для пояснень чи зауважень.

Стаття 32. Тривалість виступів на пленарному засіданні
1. Головуючий надає слово для виступу наступної тривалості:
— для доповіді – 10 хвилин;
— співдоповіді – 5 хвилин;
— заключного слова – 4 хвилини;
— тим, хто виступає в обговоренні – 3 хвилини;
— для повторних виступів (але не більше двох разів з одного питання), за процедурним рішенням ради – 2 хвилини;
— в обговоренні процедурою скороченого обговорення – 2 хвилини;
для виступів щодо постатейного голосування проектів рішень – 2 хвилини;
— для виступів запрошених осіб, заступників голови, керівників структурних підрозділів виконавчих органів Ради, за процедурним рішенням Ради, – до 5 хвилин;
— для виступів пункту «Різне» – 5 хвилини;
— для виступів щодо кандидатур, процедури та з мотивів голосування, запитань, внесення пропозицій і поправок – 1 хвилини;
— для надання пояснень депутату, який вважає, що виступаючий або головуючий неправильно тлумачать його слова або дії – 1 хвилини;
— для внесення депутатського запиту – 1 хвилини на кожен запит;
— для внесення депутатського запитання – 1 хвилина;
— для проголошення репліки – 1 хвилина.
2. Головуючий може надати промовцю триваліший час за його проханням.

Стаття 33. Закінчення обговорення питань
1. Після закінчення обговорення проектів рішень, оголошення депутатами пропозицій або зауважень до проектів рішень, головуючий повідомляє депутатів про перехід до голосування, виголошуючи: «Переходимо до голосування».
2. З моменту виголошення такого заклику головуючого, надавання слова заборонено, слово може надаватися тільки щодо процедурних питань способу чи порядку голосування.
3. Якщо не надійшло пропозицій щодо зміни способу і порядку голосування, головуючий закликає до голосування, виголошуючи заклик: «Голосуємо».

Стаття 34. Види та способи голосування
1. Рішення ради приймаються відкритим або таємним голосуванням у порядку, визначеному Законом та цим Регламентом.
2. Відкрите голосування здійснюється у відкритому режимі, в закритому режимі та режимі поіменного голосування.
3. Відкрите голосування здійснюється:
— за допомогою програмно-технічного комплексу системи електронного голосування «Віче» з фіксацією результатів голосування, у тому числі з можливим роздрукуванням результатів голосування кожного депутата або без такого (в закритому режимі).
— шляхом підняття руки у разі відсутності технічної можливості голосування за допомогою системи електронного голосування «Віче» або прийняття відповідного процедурного рішення радою про незастосування при голосуванні цієї системи.
— шляхом поіменного голосування за окремим рішенням ради. Поіменне голосування може здійснюватись шляхом оголошення позиції депутата (в ході голосування лічильна комісія зазначає у бланку поіменного голосування, навпроти прізвища депутата, його позицію-волевиявлення «за», «проти», «утримався»).

Стаття 35. Таємне голосування
1. Таємне голосування проводиться у випадках прямо передбачених чинним законодавством України, шляхом заповнення бюлетенів та проведення подальшого підрахунку волевиявлення. При цьому депутат, що бере участь у голосуванні, відзначає у виданому йому бюлетені вибрані ним варіанти з тих, що виносяться на голосування.
2. Лічильна комісія встановлює і доводить до відома депутатів:
2.1 час і місце проведення голосування;
2.2 порядок заповнення бюлетеня;
2.3 критерії визнання бюлетеня недійсним;
2.4 порядок організації голосування.
3. Бюлетені для таємного голосування з питань, що поставлені на голосування, виготовляються секретарем Ради за вільною формою.
4. Перед початком таємного голосування лічильна комісія:
4.1. Отримує від секретаря Ради складений в алфавітному порядку список всіх депутатів та бюлетені для таємного голосування.
4.2. Опломбовує скриньку для таємного голосування і забезпечує всі умови для повного дотримання таємниці голосування.
5. На підставі посвідчення депутата Ради члени лічильної комісії видають кожному депутатові один бюлетень, за отримання якого депутат розписується. Депутат заповнює бюлетень в окремо відведеному приміщенні; умови голосування повинні забезпечувати закритість процесу заповнення бюлетеня. Заповнені бюлетені опускаються у скриньку для таємного голосування. Депутату заборонено демонструвати зміст бюлетеню після його заповнення. Примушування депутатів до розкриття волевиявлення повинні бути попереджені і припинені лічильною комісією, а за необхідності мають бути сповіщені правоохоронні органи щодо кримінально-караного діяння передбаченого ст. 351 КК України.
6. Після закінчення голосування лічильна комісія відкриває скриньку для таємного голосування і здійснює підрахунок голосів.
7. Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протокол, який підписують усі члени лічильної комісії. Голова комісії оголошує результати голосування. Протокол лічильної комісії затверджується Радою.

Стаття 36. Порядок голосування та прийняття рішення ради
1. Рішення ради з будь-якого питання після його обговорення приймається на її пленарному засіданні у такій послідовності:
— проект рішення ставиться на голосування за основу;
— після цього ставляться на голосування, у порядку надходження, усі зміни та доповнення, що надійшли під час обговорення проекту;
— проект рішення ставиться на голосування в цілому як рішення з урахуванням змін та доповнень, підтриманих більшістю депутатів від загального складу Ради.
2. Усі пропозиції, поправки та доповнення ставляться на голосування окремо. На голосування ставляться всі пропозиції і поправки, що не були відкликані. Тексти пропозиції чи поправки, що будуть ставитися на голосування, повинні оголошуватися; при цьому називається депутат, що ініціював внесення тексту.
3. У разі, коли дві або більше пропозицій, що стосуються одного й того ж питання, виключають одна одну (альтернативні пропозиції), рада, якщо вона не прийме іншого рішення, проводить голосування пропозицій у порядку їх внесення і виявляє з них ту, яка є прийнятною для подальшого розгляду за її суттю. Результатом вибору однієї з таких пропозицій є відхилення інших і решта на голосування не ставиться.
4. Головуючий на засіданні може поставити на голосування ради питання про відмову ініціатору пропозиції чи поправки поставити на голосування запропонований ним текст, якщо текст сформульований нечітко або не стосується обговорюваного питання, суперечить раніше прийнятим рішенням, повторює по суті відхилений радою текст. Процедурне рішення з цього приводу приймається радою без обговорення.
5. Після голосування всіх пропозицій та поправок проект рішення голосується в цілому.
6. Після голосування по всіх пропозиціях та поправках, у випадку виникнення необхідності, Рада може прийняти рішення про направлення проекту рішення разом із ухваленими поправками на доопрацювання у відповідну постійну комісію (комісії).
7. Після оголошення головуючим на засіданні початку голосування ніхто не може переривати голосування. З початку процедури голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.
8. Депутат голосує особисто та виключно персонально шляхом підняття руки або голосуванням системою електронного голосування «Віче», за наявністю. Забороняється передавати картку для голосування іншим депутатам і відповідно голосувати декількома картками. Депутат має право на одержання лише одного бюлетеня для таємного голосування і зобов’язаний не передавати його іншим особам.
9. Після закінчення голосування головуючий на засіданні оголошує його повні результати і прийняте рішення.
10. Проект рішення або пропозиція, які не отримали необхідної більшості голосів на підтримку, вважаються не прийнятими. За пропозицією головуючого, секретаря ради, депутата, що підтримана процедурним рішенням ради, проект рішення, пропозиція, доповнення чи зауваження до проекту рішення можуть бути поставлені на повторне голосування. В разі неприйняття рішення після повторного голосування – проект рішення, пропозиція, доповнення чи поправка вважаються не прийнятими.
11. У разі порушення процедури голосування або виникнення перешкод під час його проведення, негайно проводиться переголосування без обговорення.
12. Якщо результат голосування викликає обґрунтовані сумніви, рада може прийняти процедурне рішення про переголосування.
13. Результати голосування з будь-якого питання (в т.ч. процедурного рішення) надаються на прохання депутата місцевої ради, голови, його заступників, а також на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». Така інформація надається за будь-який період. Результати голосування з будь-якого питання (в т.ч. процедурного рішення) із зазначенням персональної позиції кожного депутата розміщуються на офіційному веб-сайті ради у день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку. Результати голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради.

Стаття 37. Рішення ради
1. На пленарних засіданнях рада може приймати нормативно-правові, ненормативні та інші акти у формі:
— рішення ради, прийнятого у межах її компетенції для досягнення певної цілі, що спричинює певні юридичні наслідки;
— доручення — рішення ради, що стосується органу чи посадової особи ради і містить зобов’язання або повноваження до одноразової дії;
— звернення — рішення ради, зверненого до суб’єктів із закликом до певних дій та ініціатив;
— заяви — рішення ради, що містить у собі виявлення позиції Ради з певних питань;
— процедурне рішення — рішення, прийняте радою з процедурних питань.
2. Рішення ради приймається на її пленарному засіданні. Рішення вважається прийнятим, якщо за таке рішення проголосувало більше половини депутатів від загального складу ради. Депутат, що був відсутній під час голосування, не може подати свій голос після завершення голосування. Також депутат не має права відкликати свій голос після голосування.
3. Рішення міської ради у п’ятиденний строк з моменту його прийняття може бути зупинено сільським, селищним, міським головою і внесено на повторний розгляд відповідної ради із обґрунтуванням зауважень. Рада зобов’язана у двотижневий строк повторно розглянути рішення. Якщо рада відхилила зауваження сільського, селищного, міського голови і підтвердила попереднє рішення двома третинами депутатів від загального складу ради, воно набирає чинності.
4. Рішення міської ради є невід’ємною частиною протоколу пленарного засідання сесії.

Стаття 38. Особливості розгляду питання порядку денного «Різне»
1. Після розгляду основних питань порядку денного пленарного засідання Ради депутатам надається право виступити у «Різному», яке полягає у висловленні ними своїх думок, пропозицій, оголошень, заяв та позицій щодо роботи сесії, депутатської діяльності, роботи виконавчих органів Ради тощо.
2. Рішення з питань, обговорюваних у «Різному», не приймаються, голосування не проводиться.

Стаття 39. Окремі особливості підготовки та розгляду проекту бюджету
1. З метою впорядкування та підвищення ефективності ухвалення рішень про бюджет радою може бути прийнятий Бюджетний регламент — окремий порядок розробки, підготовки, розгляду та ухвалення проектів рішень щодо бюджету, внесення до нього змін, а також ухвалення пов’язаних із бюджетним процесом рішень.

Стаття 40. Рішення ради з процедурних питань
1. За поданням міського голови або депутата рада може прийняти рішення з процедурних питань (надалі — процедурне рішення), зазначених у законодавстві та цьому регламенті, без підготовки у постійних комісіях та включення до порядку денного і таке, що не потребує окремого документального оформлення.
2. Процедурне рішення приймається відразу після обговорення і заноситься до протоколу пленарного засідання ради.
3. Процедурними, зокрема, вважаються рішення щодо:
3.1. Затвердження порядку денного пленарного засідання, внесення до нього змін (зміна черговості розгляду питань), повернення до формування порядку денного.
3.2. Про повторне голосування та переголосування;
3.3. Про передачу питання на розгляд відповідної комісії ради;
3.4. Про терміновість питань порядку денного;
3.5. Про відмову в поставленні на голосування пропозиції (поправки);
3.6. Про визначення способу проведення голосування;
3.7. Про поіменне голосування;
3.8. Про утворення редакційної комісії, лічильної комісії, секретаріату, затвердження їх складу та ухвалених ними рішень;
3.9. Про проведення додаткової реєстрації (перереєстрації) і спосіб перереєстрації;
3.10. Про надання додаткового часу для виступу;
3.11. Про зміну черговості виступів;
3.12. Про форму бюлетеня для таємного голосування;
3.13. Про перерахунок голосів під час голосування шляхом підняття руки;
3.14. Про взяття інформації лічильної комісії до відома;
3.15. Про обговорення відповіді на депутатський запит;
3.16. Про застосування заходів впливу за порушення вимог регламенту та порушення правил поведінки на пленарному засіданні ради, її органів, передбачених цим Регламентом.
4. При виникненні сумніву чи запропоноване до розгляду питання є процедурним, радою про це приймається процедурне рішення.
5. Процедурне рішення приймається більшістю голосів депутатів від загального складу ради.

Стаття 41. Набрання чинності рішень ради. Оприлюднення рішень ради та результатів голосування.
1. Проекти рішень ради повинні мати погоджувальні підписи (візи). Проекти рішень ради проходять візування в:
1.1. Секретаря Ради;
1.2. Заступника голови, відповідно до розподілу обов’язків;
1.3. Керівника управлінь, відділів чи інших посадових осіб, до компетенції яких належить дане питання.
1.4. Автора проекту;
1.5. Юридичному відділі;
1.6. В інших зацікавлених осіб.
2. Проекти рішеннь міської ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються у порядку, встановленому Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
Перелік прийнятих радою рішень із зазначенням повної назви та електронного посилання на офіційний сайт ради.
3. Контроль за оприлюдненням, реєстрацією і виконанням рішень ради здійснює секретар ради.

Стаття 42. Протокол, фонограма пленарного засідання ради
1. Засідання ради протоколюються. У протоколі фіксуються:
— порядковий номер сесії з початку скликання, номер скликання;
— день, місце, початок і час закінчення засідання ради, тривалість перерв;
— прізвище та ім’я головуючого на засіданні ради (список (реєстрація) присутніх на пленарному засіданні сесії ради депутатів оформляється як додаток до протоколу);
— прізвища та імена присутніх на засіданні ради запрошених членів територіальної громади та посадових осіб;
— прізвища ім’я по батькові депутатів, яких було обрано до робочих органів сесії (редакційна комісія, лічильна комісія, секретаріат);
— лист реєстрації депутатів міської ради, які прибули для участі у засіданні сесії;
— питання порядку денного, внесені на розгляд, а також усі подання, питання і пропозиції та спосіб їх вирішення;
— протоколи робочих органів сесії, протоколи поіменного голосування з розглядаємих питань — перелік рішень та результати виборів посадових осіб ради;
— зміни та доповнення до проектів рішень ради (у вигляді додатків до протоколу), які враховуються при голосуванні;
— заяви щодо яких прозвучали вимоги про занесення їх до протоколу (як додатки до протоколу);
— рішення щодо дисциплінарного впливу та прізвища тих, до кого вони були вжиті;
2. Фонограма пленарного засідання ради записується, за наявністю технічної можливості, це може бути система електронного голосування «Віче» та зберігається у секретаря ради протягом всього терміну повноважень ради.
3. Протокол сесії оформляється протягом семи робочих днів.
Протокол підписується головуючим на засіданні сесії.
Протокол зберігається постійно у секретаря ради, до моменту передачі його до архівної установи, відділу. Оригінал протоколу та документів до нього можуть надаватись посадовим особам тільки з дозволу секретаря міської ради.

РОЗДІЛ IV. Підготовка і розгляд проектів регуляторних актів ради

Стаття 43. Загальні правила
1. Підготовка і розгляд проектів регуляторних актів ради здійснюється відповідно до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, що складається та затверджується радою щорічно, але не пізніше 15 грудня поточного року. План діяльності з підготовки регуляторних актів є складовою частиною плану роботи ради. Після затвердження плану роботи ради план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів опубліковується на офіційному сайті ради.
2. При підготовці проекту регуляторного акту, який не внесено до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, рада вносить зміни до плану не пізніше десяти робочих днів з дня внесення проекту на розгляд, але не пізніше дня оприлюднення цього проекту.
3. Розробник регуляторного акта, відповідно до строку підготовки проекту, встановленого планом діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, подає постійній комісії ради з питань інвестицій, регуляторної політики, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва проект регуляторного акта разом з аналізом регуляторного впливу, не пізніше, ніж за два місяці до засідання сесії ради. Постійна комісія з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, інвестицій, регуляторної політики, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва за наявності мотивованого подання депутата ради, іншої постійної комісії ради, може визначити експерта та доручити йому підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу проекту регуляторного акта. У цьому разі аналіз регуляторного впливу не готується, а експертний висновок щодо регуляторного впливу готується відповідно до вимог статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
4. Постійна комісія з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, інвестицій, регуляторної політики, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва протягом 3 робочих днів від дня надання документів залучає експерта (за потребою) для підготовки експертного висновку щодо регуляторного впливу внесеного проекту регуляторного акта. Строк підготовки експертного висновку встановлюється за домовленістю між постійною комісією та залученим експертом.
5. На підставі аналізу регуляторного впливу, яким супроводжувався проект регуляторного акта при його внесенні на розгляд сесії Ради, а також експертного висновку щодо регуляторного впливу цього проекту, постійна комісія з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, інвестицій, регуляторної політики, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва протягом 5 робочих днів з дня отримання експертного висновку готує свої висновки про відповідність проекту регуляторного акта вимогам Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». У випадках, визначених цим Законом, такі висновки готуються на підставі експертного висновку щодо регуляторного впливу.
6. У разі, якщо експертний висновок щодо регуляторного впливу не був наданий постійній комісії з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, інвестицій, регуляторної політики, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва протягом строку встановленого для його підготовки, висновки постійної комісії готуються на підставі аналізу регуляторного впливу, яким проект регуляторного акта супроводжувався при його внесенні, у триденний термін з дня закінчення терміну підготовки експертного висновку. Це правило не застосовується у випадках, передбачених частиною четвертою цієї статті Регламенту, у цьому разі постійна комісія з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, інвестицій, регуляторної політики, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва узгоджує з експертом продовження терміну підготовки експертного висновку. Постійна комісія з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, інвестицій, регуляторної політики, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва повідомляє розробника регуляторного акта про висновки щодо цього акта.
7. У разі якщо постійна комісії з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, інвестицій, регуляторної політики, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва дійде висновку, що проект регуляторного акта відповідає вимогам Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» розробник регуляторного акту або за його поданням постійна комісія ради протягом 5 робочих днів з дня підготовки висновків оприлюднює одним зі способів, що передбачено ст. 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», проект регуляторного акта, аналіз регуляторного впливу (або експертний висновок) та встановлює строк протягом якого від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються зауваження та пропозиції. Розробник регуляторного акта розглядає усі зауваження і пропозиції щодо проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу, одержані протягом встановленого строку, повністю чи частково враховує одержані зауваження і пропозиції або мотивовано їх відхиляє. Доопрацьовані проект регуляторного акта та аналіз регуляторного впливу подаються розробником до постійної комісії з планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, інвестицій, регуляторної політики, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва.

Стаття 44. Питання розгляду регуляторних актів
1. Підготовлені висновки постійної комісії з планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, інвестицій, регуляторної політики, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва доопрацьовані проект регуляторного акта і аналіз регуляторного впливу протягом 3 робочих днів з дня надходження від розробника передаються для вивчення до постійної комісії ради, до сфери відання якої належить супроводження розгляду проекту регуляторного акта у Раді (відповідальна за підготовку проекту рішення постійна комісія), за винятком випадків, коли постійна комісія з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, інвестицій, регуляторної політики, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва є відповідальною за підготовку проекту рішення.
2. При представленні на пленарному засіданні сесії Ради проекту регуляторного акта голова постійної комісії з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, інвестицій, регуляторної політики, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва доповідає про висновки цієї постійної комісії ради щодо відповідності проекту регуляторного акта вимогам Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
3. Регуляторний акт не може бути прийнятий, якщо присутня хоча б одна з таких обставин:
— відсутній аналіз регуляторного впливу;
— проект регуляторного акту не був оприлюднений.
4. Рішення з питань прийняття регуляторних актів приймаються за процедурою і в порядку визначеному для прийняття рішень Ради. Регуляторні акти оприлюднюються в порядку визначеному законодавством.

РОЗДІЛ V. ЕТИКА, ДИСЦИПІЛІНА, КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ ТА ЗАХОДИ ВПЛИВУ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 45. Норми депутатської етики та дисципліна
1. Депутат Ради, здійснюючи свої депутатські повноваження, повинен дотримуватися правил депутатської етики, в тому числі керуватися у своїй діяльності та поведінці загальновизнаними принципами порядності, честі і гідності; не допускати образливих висловлювань, не використовувати у публічних виступах недостовірні або неперевірені відомості стосовно органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ і організацій, їх керівників та інших посадових чи службових осіб, депутатських груп, фракцій, окремих депутатів Ради, громадян.
2. Депутат несе персональну відповідальність за зміст своїх виступів, їх правдивість та етичність. У випадку визнання в судовому порядку дій депутата (в т.ч. проголошених ним заяв та виступів) такими, що порушують вимоги Конституції і законів України, такі дії депутата можуть стати підставою дострокового припинення його повноважень.
3. Під час виконання депутатських повноважень, для голови і депутата є неприпустимим вживання образливих, неетичних, лайливих висловів по відношенню до громадян, окремих депутатів, депутатського корпусу в цілому, Ради, службовців місцевого самоврядування, тощо.
4. Депутати, присутні на засіданні Ради, зобов’язані мати охайний зовнішній вигляд, мати нагрудний знак депутата місцевої ради та посвідчення депутата.
5. Під час пленарного засідання голова, депутати, а також запрошені особи, присутні на засіданні члени територіальної громади міста та представники засобів масової інформації не повинні заважити виступаючим і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйняттю виступу, здійсненню голосування, підбиття його підсумків (вигуками, оплесками, вставанням, тощо). Під час пленарного засідання голова, депутати, а також запрошені особи повинні вимкнути персональні засоби зв’язку або перевести їх у беззвучний режим. Запрошеним особам та представникам засобів масової інформації заборонено здійснювати та приймати телефонні дзвінки в залі проведення пленарного засідання під час тривання засідання.
6. Вимоги поведінки, визначені у частині п’ятій цієї статті, застосовуються також під час проведення засідань постійних та тимчасових контрольних комісій Ради;
7. Голова, депутати, інші присутні на пленарному засіданні ради особи зобов’язані дотримуватись вимог даного регламенту.
8. Міський голова, секретар, заступник голови, депутат міської ради, бере участь у розгляді, підготовці та прийнятті рішень відповідною радою за умови самостійного публічного оголошення про це під час засідання ради, на якому розглядається відповідне питання. Здійснення контролю за дотриманням вимог цього пункту, надання консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками, покладається на постійну комісію, визначену визначною радою.

Стаття 46. Заходи впливу за порушення вимог Регламенту
1. За порушення вимог даного Регламенту до порушника можуть застосовуватись наступні заходи впливу:
Позбавлення права на продовження виступу та відключення мікрофону;
Позбавлення права виступу до закінчення пленарного засідання;
Видалення з зали пленарного засідання до закінчення засідання.
2. Заходи впливу застосовуються за процедурним рішенням ради.
3. Якщо головуючий на засіданні звертається до виступаючого чи присутнього, останній повинен негайно зупинити свій виступ чи припинити свої дії. У випадку не реагування виступаючого на звернення головуючого, головуючий може поставити на голосування питання про видалення із зали засідання. Якщо вказана пропозиція головуючого не буде підтримана процедурним рішенням ради, виступ промовця повинен бути продовженим із додаванням до часу виступу часу, який було використано для голосування з цього процедурного питання.
4. До застосування заходів впливу з метою наведення порядку в залі засідань головуючий на пленарному засіданні ради або головуючий на засіданні комісії може оголосити порушнику попередження та перервати його виступ. У випадку, якщо порушник не припинив вчинення порушення або вчинив порушення повторно, головуючий або депутат вносить пропозицію накласти на порушника заходи впливу відповідно до п.1 цієї статті та пропонує адекватний, на його думку, вид заходу впливу. Головуючий зобов’язаний поставити дану пропозицію на голосування для прийняття процедурного рішення ради (процедурного рішення комісії).
5. Заходи впливу, передбачені п. 1. цієї статті Регламенту, застосовуються до порушників за невиконання вимог Регламенту, а також до порушників, що вчинили такі порушення на засіданнях постійної чи тимчасової контрольної комісій, в т.ч. виступає без дозволу, перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання, або виступає не з тих підстав, з яких йому надано слово тощо.
6. Заходи впливу, передбачені п.1 цієї статті Регламенту, застосовуються як крайній захід впливу на порушника за вчинення ним дій, які грубо порушують вимоги цього Регламенту, в т.ч. не реагування на вимоги головуючого, зухвале продовження вчинення порушення, непідкорення процедурним рішенням ради щодо нього, вчинення лайки, бійки, знаходження в нетверезому стані. Порушник зобов’язаний самостійно покинути залу засідань. У випадку невиконання цієї вимоги видалення з зали доручається працівникам охорони, а при необхідності працівникам правоохоронних органів.
7. Головуючий на засіданні зобов’язаний дотримуватись усіх норм та вимог, передбачених цим Регламентом.

Стаття 47. Повнота та дійсність регламенту
1. Регламент Ради затверджується на пленарному засіданні ради більшістю голосів від загального складу депутатів ради.
2. Даний регламент регулює діяльність ради та припиняє свою чинність з моменту ухвалення регламенту радою наступного скликання.
3. Контроль за дотриманням регламенту покладається на голову, секретаря ради, постійну комісію з питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю, запобігання корупції, сприяння депутатській діяльності, етики та регламенту. Під час пленарного засідання ради контроль за дотриманням регламенту покладається на головуючого на пленарному засіданні.
4. Зміни та доповнення до регламенту можуть бути внесені на пленарному засіданні ради у порядку, передбаченому цим регламентом та діючим законодавством.
5. У випадку виявлення суперечності між рішенням ради і даним регламентом застосовуються норми законодавства України.

Міський голова                                                                                                                              Д. Верзілов

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь