Часовоярська міська територіальна громада
Донецька область, Бахмутський район

Виплата грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, а також членів їх сімей

Виплата грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, а також членів їх сімей

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.03.2018 № 214 (зі змінами) право на отримання грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення мають громадяни, які потребують поліпшення житлових умов і включені до списків осіб, які користуються правом позачергового (першочергового) одержання жилих приміщень, за місцем проживання відповідно до законодавства:

 • особи з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, визначені пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (далі – Закон), інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних із перебуванням у цих державах
 • члени сімей учасників бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти), померли, визначені в абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону

Грошова компенсація членам сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, та особам з інвалідністю виплачується в повному обсязі у порядку черговості відповідно до дати взяття на квартирний облік та з урахуванням категорії одержувача грошової компенсації для членів сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла.

Якщо особі встановлено II групу інвалідності, пізніше, ніж цю особу взято на квартирний облік як особу з інвалідністю внаслідок війни, черговість виплати грошової компенсації визначається за датою встановлення II групи інвалідності відповідно до довідки медико-соціальної експертної комісії.

Право на отримання грошової компенсації вважається використаним із дати державної реєстрації речових прав на нерухоме майно в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за членами сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, особи з інвалідністю та членами її сім’ї, на яких було розраховано грошову компенсацію.

Грошова компенсація членам сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, та особам з інвалідністю надається один раз.

Заява про призначення грошової компенсації подається до департаменту в паперовій чи в електронній формі.

Заявник, який перемістився з території адміністративно-територіальної одиниці, на якій проводяться бойові дії, заяву про надання дозволу на відкриття спеціального рахунка в уповноваженому банку за місцем перебування на обліку в базі даних подає до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення, в якому він перебуває на обліку в базі даних.

До заяви додаються копії (електронні копії за технічної можливості):

 • документа, що посвідчує особу заявника, а в разі подання документів законним представником чи уповноваженою особою – документа, що посвідчує особу того, від імені якого подається заява, а також документа, яким надано повноваження законному представникові чи уповноваженій особі представляти члена сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, або особу з інвалідністю, оформленого відповідно до законодавства, або єДокумента разом з унікальним електронним ідентифікатором (QR-кодом), що формуються засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, а також інформації про місце проживання (за наявності);
 • посвідчення встановленого зразка згідно з додатком 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.1994 № 302 «Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни», що підтверджує статус члена сім’ї загиблого або особи з інвалідністю внаслідок війни;
 • довідки медико-соціальної експертної комісії про групу та причину інвалідності (для осіб з інвалідністю);
 • постанови військово-лікарської комісії;
 • довідки, виданої військовим комісаріатом, про безпосередню участь загиблої (померлої) особи в бойових діях на території інших держав, перелік яких визначено постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.1994 № 63 «Про організаційні заходи щодо застосування Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (для членів сімей осіб, які загинули (пропали безвісти), померли);
 • документів, що посвідчують родинні стосунки;
 • рішення виконавчого комітету районної, міської, районної в місті (у разі її утворення), селищної, сільської ради про взяття заявника та членів його сім’ї на квартирний облік;
 • акта обстеження (у разі потреби) за формою, встановленою Порядком надання та визначення розміру грошової допомоги постраждалим від надзвичайних ситуацій та розміру грошової компенсації постраждалим, житлові будинки (квартири) яких зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 18.12.2013 № 947, та/або інформаційного повідомлення, поданого відповідно до Порядку подання інформаційного повідомлення про пошкоджене та знищене нерухоме майно внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.03.2022 № 380 «Про збір, обробку та облік інформації про пошкоджене та знищене нерухоме майно внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації», та/або відомостей з Реєстру пошкодженого та знищеного майна після початку його впровадження та використання – за наявності у заявника та членів його сім’ї житлового приміщення, яке зруйноване (знищене) або стало непридатним для проживання внаслідок збройної агресії Російської Федерації, розташованого на підконтрольній Україні території;
 • довідки (відомостей) про наявність/відсутність зареєстрованого до 31.12.2012 права власності на житло, яке розташоване в населених пунктах на підконтрольній Україні території, за заявником та членами його сім’ї, на яких нараховується грошова компенсація.
 • довідки про взяття заявника, який перемістився, на облік внутрішньо переміщених осіб.

До заяви додається також згода (викладена письмово в довільній формі) членів сім’ї особи з інвалідністю (крім малолітніх та/або неповнолітніх дітей), на яких нараховується грошова компенсація, на включення їх у розрахунок грошової компенсації.

Подані документи розглядаються на комісії щодо розгляду заяв членів сімей осіб, які загинули (пропали безвісти), померли та осіб з інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, деяких категорій осіб, які брали участь в Революції Гідності, про виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення в присутності заявника (його законного представника чи уповноваженої особи), заявника, який перемістився, та приймається рішення про призначення (відмову в призначенні/виплаті) грошової компенсації, надання дозволу на відкриття спеціального рахунка в уповноваженому банку за місцем перебування заявника, який перемістився, на обліку в базі даних.

Підстави для відмови заявнику в призначенні грошової компенсації комісією:

 • особа, яка загинула (пропала безвісти), померла, не належала до осіб, статус яким встановлено відповідно до пунктів 213-15 частини першої статті 6 Закону»;
 • особа з інвалідністю не належить до осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, та одержала інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, що пов’язані з перебуванням у таких державах;
 • член сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, не належить до членів сім’ї, визначених в абзацах шостому – дванадцятому пункту 1 статті 10 Закону;
 • заявник не перебуває на квартирному обліку;
 • категорія заявника як члена сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, є нижчою, ніж категорія, до якої належить інший член сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, у разі одночасного подання ними заяви про отримання грошової компенсації;
 • категорія заявника як члена сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, є нижчою, ніж категорія, до якої належить інший член його сім’ї, який вже отримав житло або грошову компенсацію, – до виплати грошової компенсації всім членам сімей осіб, які загинули (пропали безвісти), померли та мають першочергове право на таку виплату;
 • заявникові вже надавалося житло або вже виплачувалася грошова компенсація як члену сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, або як особі з інвалідністю за рахунок бюджетних та благодійних коштів, залучених коштів суб’єктів господарювання, інших джерел, не заборонених законодавством;
 • заявник та члени його сім’ї, на яких було розраховано грошову компенсацію, володіють майновими правами на об’єкти незавершеного житлового будівництва чи правом власності на житлове приміщення, що відповідає нормі жилої площі, визначеної статтею 47 Житлового кодексу України (на кожного члена сім’ї), що розташовані в населених пунктах на підконтрольній Україні території (крім житлового приміщення, яке зруйноване (знищене) або стало непридатним для проживання внаслідок збройної агресії Російської Федерації, зокрема з моменту введення воєнного стану), або таке нерухоме майно було відчужено протягом п’яти років, що передують даті подання заяви про призначення грошової компенсації;
 • подання недостовірних відомостей.

Члени сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, та особи з інвалідністю протягом року з дня зарахування коштів грошової компенсації на спеціальний рахунок в уповноваженому банку самостійно використовують призначену їм грошову компенсацію на придбання житла у прийнятих в експлуатацію житлових будинках у будь-якому населеному пункті на території України, крім тимчасово окупованої території та лінії розмежування.

Кошти грошової компенсації використовуються під час воєнного стану, а також протягом шести місяців після його припинення чи скасування.

Для отримання згоди на перерахування коштів грошової компенсації із спеціального рахунка як оплати за договором заявник подає департаменту один примірник договору, в якому зазначається, що житло набувається у власність заявника та членів його сім’ї, на яких розраховано грошову компенсацію.

У разі придбання житлового будинку, розташованого на земельній ділянці, подається також один примірник договору/договорів, в якому повинно бути зазначено, що земельна ділянка передається у власність заявника та членів його сім’ї, на яких розраховано грошову компенсацію.

Право власності на нерухоме майно оформляється на заявника (заявника, який перемістився) та членів його сім’ї, на яких було розраховано розмір грошової компенсації.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь