Часовоярська міська територіальна громада
Донецька область, Бахмутський район

Виплата грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України

Виплата грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України

Виплата грошової компенсації здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 № 280 (зі змінами) внутрішньо переміщеним особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні до 01.06.2018 заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані:

 • особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (далі – Закон)
 • учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-21 частини першої статті 6 Закону

Такі особи мають перебувати на квартирному обліку і не менш як один рік на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб за місцем фактичного проживання в межах м. Києва або в межах однієї області згідно з відомостями Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб.

Грошова компенсація внутрішньо переміщеним особам виплачується у повному обсязі в порядку черговості відповідно до дати взяття на квартирний облік за рахунок коштів державного бюджету і надається один раз.

Право на отримання грошової компенсації вважається використаним з дати державної реєстрації речових прав на нерухоме майно у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за внутрішньо переміщеною особою і членами її сім’ї, на яких було розраховано грошову компенсацію.

Заява про призначення грошової компенсації подається до департаменту в паперовій чи в електронній формі. 

Заявник, який перемістився з території адміністративно-територіальної одиниці, на якій проводяться бойові дії, заяву про надання дозволу на відкриття спеціального рахунка в уповноваженому банку за місцем перебування на обліку в базі даних подає до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення, в якому він перебуває на обліку в базі даних.

До заяви додаються копії (електронні копії за технічної можливості):

 • документа, що посвідчує внутрішньо переміщену особу, а у разі подання документів законним представником – документа, що посвідчує особу того, від імені якого подається заява, а також документа, яким надано повноваження законному представникові представляти таких осіб, оформленого відповідно до законодавства, або єДокумента разом з унікальним електронним ідентифікатором (QR-кодом), що формуються засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, а також інформації про місце проживання (за наявності);
 • посвідчення встановленого зразка згідно з додатком 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.1994 № 302 «Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни»;
 • довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення або довідки про безпосередню участь у здійсненні до 06.2018 заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України за формами згідно з додатками 1 і до Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення (далі – Порядок), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 413 (для осіб, статус яким надано відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону);
 • документів, передбачених пунктом 4 Порядку (для осіб, статус яким надано відповідно до пункту 20 частини першої статті 6 Закону);
 • рішення міжвідомчої комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій та виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера і деяких інших категорій осіб відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», яка утворюється Мінветеранів (для осіб, статус яким надано відповідно до пункту 21 частини першої статті 6 Закону);
 • довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення або довідки про безпосередню участь у здійсненні до 06.2018 заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України за формами згідно з додатками 1 і до Порядку, довідки медико-соціальної експертної комісії про групу та причину інвалідності та/або документа військово-лікарської комісії, в якому визначено причинний зв’язок отриманих захворювань, поранень, контузій і каліцтв (свідоцтва про хворобу, довідки, витягу з протоколу, акта медичного огляду, постанови тощо) (для осіб, статус яким надано відповідно до пункту 11 частини другої статті 7 Закону);
 • документів, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 8.09.2015 № 685 «Про затвердження Порядку надання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни особам, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх проведення» (для осіб, статус яким надано відповідно до пунктів 12-14 частини другої статті 7 Закону);
 • довідки про взяття внутрішньо переміщеної особита членів її сім’ї, на яких нараховується грошова компенсація, на облік внутрішньо переміщених осіб, передбаченої Порядком оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 509 ;
 • документів, що підтверджують родинні стосунки;
 • рішення виконавчого комітету районної, міської, районної в місті (у разі її утворення), селищної, сільської ради про взяття внутрішньо переміщеної особи та членів її сім’ї на квартирний облік;
 • акта обстеження (у разі потреби) за формою, встановленою Порядком надання та визначення розміру грошової допомоги постраждалим від надзвичайних ситуацій та розміру грошової компенсації постраждалим, житлові будинки (квартири) яких зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 18.12.2013 № 947, та/або інформаційного повідомлення, поданого відповідно до Порядку подання інформаційного повідомлення про пошкоджене та знищене нерухоме майно внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.03.2022 № 380 «Про збір, обробку та облік інформації про пошкоджене та знищене нерухоме майно внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації», та/або відомостей з Реєстру пошкодженого та знищеного майна після початку його впровадження та використання (за наявності у внутрішньо переміщеної особи та членів її сім’ї житлового приміщення, яке зруйноване (знищене) або стало непридатним для проживання внаслідок збройної агресії Російської Федерації, розташованого на підконтрольній Україні території);
 • довідки (відомостей) про наявність/відсутність зареєстрованого до 31.12.2012 права власності на житло, яке розташоване в населених пунктах на підконтрольній Україні території, за внутрішньо переміщеною особою та членами її сім’ї, на яких нараховується грошова компенсація.

До заяви додається також згода (викладена письмово у довільній формі) членів сім’ї внутрішньо переміщеної особи (крім малолітніх та неповнолітніх дітей), на яких нараховується грошова компенсація, щодо включення їх у розрахунок грошової компенсації.

Подані документи розглядаються на комісії щодо розгляду заяв членів сімей осіб, які загинули (пропали безвісти), померли та осіб з інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, деяких категорій осіб, які брали участь в Революції Гідності, про виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення в присутності внутрішньо переміщеної особи або її законного представника та приймається рішення щодо призначення (відмови в призначенні/виплаті) грошової компенсації, надання дозволу на відкриття спеціального рахунка в уповноваженому банку за місцем перебування внутрішньо переміщеної особи на обліку в базі даних.

Підстави для відмови заявнику в призначенні грошової компенсації комісією:

 • невідповідність в документах, що посвідчують внутрішньо переміщену особу чи законного представника, від імені якого подається заява;
 • подання недостовірних відомостей;
 • внутрішньо переміщена особа не брала безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, чи у здійсненні до 01.06.2018 заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях;
 • внутрішньо переміщена особа не є особою, визначеною у пунктів 19-21частини першої статті 6, пунктах 11-14частини другої статті 7 Закону;
 • скасування дії довідки про облік;
 • внутрішньо переміщена особа та члени її сім’ї, на яких було розраховано грошову компенсацію, володіють майновими правами на об’єкти незавершеного житлового будівництва чи правом власності на житлове приміщення, що відповідає нормі жилої площі, визначеної статтею 47Житлового кодексу України (на кожного члена сім’ї), що розташовані в населених пунктах на підконтрольній Україні території (крім житлового приміщення, яке зруйноване (знищене) або стало непридатним для проживання внаслідок збройної агресії Російської Федерації, зокрема з моменту введення воєнного стану), або таке нерухоме майно було відчужено протягом п’яти років, що передують даті подання заяви про призначення грошової компенсації;
 • внутрішньо переміщена особа не перебуває на квартирному обліку;
 • внутрішньо переміщеній особі або членам її сім’ї вже надавалося житло на підконтрольній Україні території або виплачувалася грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення за рахунок бюджетних та благодійних коштів, залучених коштів суб’єктів господарювання, інших джерел, не заборонених законодавством;
 • внутрішньо переміщена особа проживає менш як один рік у межах однієї області згідно з відомостями бази даних.

Внутрішньо переміщена особа протягом року з дня зарахування коштів грошової компенсації на спеціальний рахунок в уповноваженому банку самостійно використовує призначену їй грошову компенсацію на придбання жилого приміщення в прийнятих в експлуатацію житлових будинках в будь-якому населеному пункті на території України, крім населених пунктів, розташованих на тимчасово окупованій території та на лінії розмежування.

Кошти грошової компенсації використовуються під час воєнного стану, а також протягом шести місяців після його припинення чи скасування.

Для отримання згоди на перерахування коштів грошової компенсації із спеціального рахунка як оплати за договором внутрішньо переміщена подає департаменту один примірник договору, в якому повинно бути зазначено, що житлове приміщення передається у власність внутрішньо переміщеної особи та членів її сім’ї, на яких розраховано грошову компенсацію.

У разі придбання житлового будинку, розташованого на земельній ділянці, подається також один примірник договору/договорів, в якому/яких повинно бути зазначено, що земельна ділянка передається у власність внутрішньо переміщеної особи та членів її сім’ї, на яких розраховано грошову компенсацію.

Право власності на нерухоме майно оформляється на внутрішньо переміщену особу та членів її сім’ї, на яких було розраховано грошову компенсацію.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь